Rozhodčí - Judges

S ohledem na COVID19 nám bohužel byla většina rozhodčích ze zdravotních nebo jiných důvodů nucena odmítnout letošní posuzování. Přesto se nám s maximálním vynaloženým úsilím i za cenu pozdní publikace nových propozic podařilo zajistit kvalitní ZAHRANIČNÍ rozhodčí, kteří odsouhlasili, že naše pejsky posoudí.

Sobota 12.9.2020 - Oblastní klubová výstava Královice Hope and Treasure 2020

Hlavní rozhodčí: Tomáš Kučera (CZ)

LR

Z. Kajtazi (KV)

GR

M. Milanović (MNG)

FCR

V. Etemi (KV)

NSDTR, CCR, CHBR

V. Etemi (KV)

*Výstavní výbor si vyhrazuje právo přerozdělení plemen,dle počtu přihlášených psů a případnou změnu nebo doplnění rozhodčích

*pořadatel si vyhrazuje právo přeskupit plemena k rozhodčím dle počtu přihlášených psů