PROGRAM VÝSTAVY

Program výstavy

Otevření areálu pro vystavovatele

10:00

Přejímka psů

od 10:00

Zahájení výstavy

11:30

Posuzování v kruzích

od 12:00 - 17:00

Závěrečné soutěže

17:00-19:00

Uzavření parku

19:30

Doprovodný program

Ukázka 1

Ukázka 2