PŘIHLÁŠKA

ELEKTRONICKY:

Elektronické přihlášení přes dogoffice.cz  UŽ FUNGUJE!! JE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT OBĚ VÝSTAVY SPOLEČNĚ, ALE DOGOFFICE ZATÍM POČÍTÁ ŠPATNĚ POPLATKY - PROSÍME O ÚHRADU DLE PROPOZIC, NIKOLIV DOGOFFICE VÝPOČTU PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ! DĚKUJEME.

POŠTOU:

vyplněním formuláře ke stažení ZDE:

a zasláním v tištěné podobě DOPORUČENĚ včetně 

- kopie obou stran PP

- certifikátů, potřebných pro zařazení do třídy 

- kopie dokladu o zaplacení poplatku 

na adresu: RADKA STEGUROVÁ, Studeněves 5, 27379 Tuřany u Slaného

O tom, do jaké uzávěrky pro platbu přihláška spadá, rozhoduje datum zaplacení a razítka odeslání přihlášky na poště.

Přihlášky emailem nebudou přijaty. Přihlášky zaslané poštou (datum razítka na obálce) po 5.5.2020 nebudou přijaty. Přihlášky, zaslané poštou, které nebudou obsahovat kopii dokladu o zaplacení nebo kopii PP nebudou přijaty.

Vstupní listy budou distribuovány výhradně elektronicky, prosím ujistěte se, že do přihlášky vyplníte platnou email adresu.  

Psi, přihlášení do třídy pracovní nebo vítězů, bez doložení kvalifikace budou přeřazení do třídy otevřené.

Potvrzení přijetí na výstavu a vstupní listy budou zasílány pouze e-mailem cca 5 dní před výstavou.

Storno přihlášky je možné pouze do datumu konce II.uzávěrky (15.4.2020) za 50% ceny přihlášky.

Podmínkou přijetí přihlášky je uhrazení odpovídajícího poplatku dle odpovídající uzávěrky a současně doklad o úhradě v dané uzávěrce.

Na výstavě možnost přihlášení do 12 hod ve výstavní kanceláři do soutěží dítě a pes, nejlepší chovatelská skupina, nejlepší pár za cenu 400 kč/soutěž