PŘIHLÁŠKA

POUZE ELEKTRONICKY:

Elektronické přihlášení přes  dogoffice.cz   UŽ FUNGUJE!! JE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT OBĚ VÝSTAVY SPOLEČNĚ - PROSÍME O KONTROLU ČÁSTKY K ÚHRADĚ  DLE PROPOZIC A NESPOLÉHAT 100% NA CENU SPOČÍTANOU V DOGOFFICE. ÚHRADU PROVEĎTE DLE CEN V PROPOZICÍCH.  Bohužel máme specifické nastavení výstav (kombinace duo oblastky s klubovkou zatím nedělá dogoffice dobře a oprava chyby potrvá)

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

POŠTOU:

Díky krátké uzávěrce letos nepřijímáme přihlášky poštou. Pokud by někdo neměl možnost zajistit si dogoffice účet, kontaktujte organizátora výstavy - viz sekce KONTAKTY

O tom, do jaké uzávěrky pro platbu přihláška spadá, rozhoduje datum VLOŽENÍ PŘIHLÁŠKY DO DO A ZAPLACENÍ přihlášek.

Přihlášky emailem nebudou přijaty.

Vstupní listy budou distribuovány výhradně elektronicky, prosím ujistěte se, že do přihlášky vyplníte platnou email adresu.  Dodržujte veškeré pokyny uvedené ve vstupních listech.

Psi, přihlášení do třídy pracovní nebo vítězů, bez doložení kvalifikace budou přeřazení do třídy otevřené.

Potvrzení přijetí na výstavu a vstupní listy budou zasílány pouze e-mailem cca 5 dní před výstavou.

Storno přihlášky je možné pouze do datumu konce II.uzávěrky  za 50% ceny přihlášky.

V případě nutnosti posunu výstavy z důvodu vládních nařízení bude možné přihlášku dodatečně zrušit oproti vrácení poplatku do termínu, o kterém budou přihlášení vyrozuměni emailem. 

Podmínkou přijetí přihlášky je uhrazení odpovídajícího poplatku dle odpovídající uzávěrky a současně doklad přiložený v DO o úhradě v dané uzávěrce.

Na výstavě možnost přihlášení do 12 hod ve výstavní kanceláři do soutěží dítě a pes, nejlepší chovatelská skupina, nejlepší pár za cenu 400 kč/soutěž