PŘIHLÁŠKA

POUZE ELEKTRONICKY:

Elektronické přihlášení přes  dogoffice.cz   UŽ FUNGUJE!! JE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT OBĚ VÝSTAVY SPOLEČNĚ - PROSÍME O KONTROLU ČÁSTKY K ÚHRADĚ  DLE PROPOZIC A NESPOLÉHAT 100% NA CENU SPOČÍTANOU V DOGOFFICE. ÚHRADU PROVEĎTE DLE CEN V PROPOZICÍCH.  Bohužel máme specifické nastavení výstav (kombinace duo oblastky s klubovkou zatím nedělá dogoffice dobře a oprava chyby potrvá)

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

POŠTOU:

Díky krátké uzávěrce letos nepřijímáme přihlášky poštou. Pokud by někdo neměl možnost zajistit si dogoffice účet, kontaktujte organizátora výstavy - viz sekce KONTAKTY

O tom, do jaké uzávěrky pro platbu přihláška spadá, rozhoduje datum VLOŽENÍ PŘIHLÁŠKY DO DO A ZAPLACENÍ přihlášek.

Přihlášky emailem nebudou přijaty.

Vstupní listy budou distribuovány výhradně elektronicky, prosím ujistěte se, že do přihlášky vyplníte platnou email adresu a dodržujte pokyny na vstupním listu uvedené.  

Psi, přihlášení do třídy pracovní nebo vítězů, bez doložení kvalifikace budou přeřazení do třídy otevřené.

Potvrzení přijetí na výstavu a vstupní listy budou zasílány pouze e-mailem cca 5 dní před výstavou.

Storno přihlášky je možné pouze do datumu konce II.uzávěrky  za 50% ceny přihlášky.

V případě nutnosti posunu výstavy z důvodu vládních nařízení bude možné přihlášku dodatečně zrušit oproti vrácení poplatku do termínu, o kterém budou přihlášení vyrozuměni emailem. 

Podmínkou přijetí přihlášky je uhrazení odpovídajícího poplatku dle odpovídající uzávěrky a současně doklad přiložený v DO o úhradě v dané uzávěrce.

Na výstavě možnost přihlášení do 12 hod ve výstavní kanceláři do soutěží dítě a pes, nejlepší chovatelská skupina, nejlepší pár za cenu 400 kč/soutěž