PROGRAM VÝSTAVY

Program výstavy

Otevření areálu

7:00

Přejímka psů

od 7:00

Zahájení výstavy

9:00

Posuzování v kruzích

od 9:15 - 16:30

Závěrečné soutěže

cca 16:30-18:00

Uzavření areálu

19:30

Doprovodný program