POPLATKY a uzávěrky

 Ceny v CZK pro členy a nečleny RK CZ

 • Pes ze třídy štěňat, dorostu, čestné a veteránů nemůže být považován za prvního psa.
 • Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je zcela totožné s prvním psem, v opačném případě bude považován za dalšího prvního psa.
 • O termínu uzávěrky rozhoduje datum platby a odeslání přihlášky elektronicky, respektive razítko pošty na obálce.
 • Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 5.5.2020 nebo budou uhrazeny na místě (pouze po předchozí dohodě) v den výstavy, budou zvýšeny o 100 Kč/5 EUR za každého psa nad rámec ceny třetí uzávěrky.
 • Ceny přihlášky jsou v tabulce uvedené pro členy Retriever Klub CZ se zaplaceným členským poplatkem na daný rok. Věnujte pozornost tomu, že v jiném případě je cena vždy o 100 CZK za psa vyšší dle odpovídající uzávěrky.

 • Výstavní poplatek je nutno uhradit bankovním převodem nebo složenkou typu A a to na číslo účtu 35696028/5500 vedeného u Raiffeisen Bank, a.s. IBAN: CZ4855000000000035696028 SWIFT:RZBCCZPP
 • Jako variabilní symbol uvádějte vždy Vaše telefonní číslo - při přihlášce přes dogoffice je nutné, aby variabilní symbol na přihlášce v systému a variabilní symbol použitý při platbě byl zadán stejně, aby byly platby spárovány.
 • Členové RK - specifický symbol: prosíme, uveďte vaše členské číslo jako specifický symbol, jinak nemáme jak spárovat vaše členství s nárokem na slevu z výstavních poplatků.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení majitele psa

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JIŽ ZAPLATILI A ODESLALI PŘIHLÁŠKY NA JARNÍ VÝSTAVU V UZÁVĚRKÁCH PŘES DOGOFFICE - JE MOŽNÉ DOHLÁSIT STEJNÉHO PEJSKA A DOPLATIT JEN ROZDÍL NA OBĚ VÝSTAVY PODLE UZÁVĚRKY. PROSÍM KONTAKTUJTE MNE NA EMAILU PINKSHOWS@GMAIL.COM


FEES and entry deadlines

Payments in EUR

 • Entry to Baby, Puppy, Honour and Veteran class are never considered as a first/second dog, the price is as stated in the table.
 • Discount for second dog is applicable just in case, that the name of the owner of both dogs is 100% matching
 • The entry deadline is considered based on the date of payment and online entry or postal stamp on the envelope if sent via mail.
 • Entry Fees can be paid at the show upon prior agreement, but will be calculated and charged as 3rd entry deadline with additional fee of 5EUR/dog.


 • Entry Fee is to be paid via bank transfer to Raiffeisen Bank, a.s. IBAN: CZ4855000000000035696028 SWIFT:RZBCCZPP please enter your Phone number and name in the conditions to payment.
 • It is also possible to use Paypal - please contact the organisation via email to agree on the procedure.