Bolette Heering - Melickmark

I was given my first lab by my parents, as a birthday present some 40 years ago. While my parents planned very well for the purchase, they had no clue what that preset would lead to... I have never since been without labs, and while work and family commitments has never allowed for keeping a large number of dogs I do breed the occasional litter or two, run on what I can, and co-own the rest with friends and family. I have been involved in almost all available working events with my dogs, including passing the hunters-license, and picking up on large pheasant and dick shoots with my dogs on several large estates around the Danish countryside. While my dogs are now primarily hunted by my son I still train and field trial them. Working the dogs for me is an opportunity to continually expand my understanding of the breed and the requirements of the standard, as well as the mentality which hallmarks the breed. Being the chairman of the Danish Labrador club, I am very involved in all aspects of club work. I am a part of the committee of the Danish LabEvent - 4 shows in one weekend and lots of mingling and fun. I show my dogs quite some, mostly in Scandinavia, but I do occasionally travel to the European continent and have even shown in the USA, years ago. I have finished homebred champions representing the 6th generation of my foundation bitch-line, in all three colors. Show judging is tremendous privilege! I have been judging for almost 25 years and have previously been fortunate enough to enjoy my favorite breed from the center of the ring in three continents. I am honored to be invited to judge your show and look forward to meeting the retrievers of the Czech Republic!

Bolette

From Denmark we are very happy to introduce breeder of labradors Bolette Heering - Kennel Melickmark

https://www.melicmark.dk/

*******************************************************

Prvního labradora jsem dostala od rodičů k narozeninám skoro před 40ti lety. Ačkoliv moji rodiče velmi zodpovědně naplánovali nákup štěněte, absolutně neměli tušení, k čemu to povede... Od toho okamžiku jsem nikdy nebyla bez labradora a zatímco mi moje pracovní a rodinné závazky nikdy neumožnily vlastnit větší počet psů, tak i přesto občas odchovám jeden až dva vrhy labradorů, nechám si co mohu a zbytek spoluvlastním s kamarády a přáteli.

Zapojila jsem se se svými psy téměř do všech dostupných pracovních událostí, včetně složení zkoušky z myslivosti a aktivní účasti se svými pejsky na velkých honech na bažanty i kachny na usedlostech dánského venkova.  Ačkoliv nyní je lov pořádán spíš na naše pejsky a to naším synem, pořád je podrobuji pracovnímu a field-trialovému výcviku. Práce se psy je pro mne vítanou příležitostí k rozšiřování mého chápání plemene a požadavků jeho standardu, včetně plemenných vlastností, které utvrzují zařazení tohoto plemene mezi pracovní psy.

Jako předsedkyně Dánského Labrador klubu jsem velmi aktivně zapojená do práce klubu. Jsem také součástí "Lab-eventu" (Událost pro LR - pozn.)  - který obsahuje 4 výstavy během jednoho víkendu a spoustu jiné zábavy a společenských aktivit. 

Své pejsky také celkem aktivně vystavuji a to nejen ve Skandinávii, ale i na kontinentu, před lety jsem dokonce vystavovala v USA. Získala jsem pro své a mnou odchované psy ze šesté generace po mé zakládající fence a to ve všech barevných variantách dánské šampionáty.

Posuzování na výstavě je pro mne velkou cenností a privilegiem. Posuzuji již téměř 25 let a měla jsem tu možnost si své nejoblíbenější plemeno prohlédnout ze středu kruhu již na třech kontinentech. Cítím se poctěna pozváním do České republiky a možností poznat vaše retrievery!

Bolette

Jsme rádi, že v ČR můžeme uvítat takhle vzácnou návštěvu, chovatelku LR Bolette Heering z CHS Melickmark.